ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Gridens Smart Grid tarkvaraplavormi isikuandmete vastutav töötleja on Gridens Software OÜ (14298629), e-post: info@gridens.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

E-posti aadressi kasutatakse kasutajanimena sisselogimisel, parooli taastamiseks ja vigade ja häirete teavitamiseks. Nime sisestamine ei ole kohustuslik. E-posti aadressi näevad ainult sama organisatsiooni (kliendi) piires kõik selle organisatsiooni administraatori tasemega kasutajad.

Kliendirakenduse seadmete infot kasutatakse ainult tehniliselt seadmete identifitseerimiseks ja püsiva ligipääsu võimaldamiseks. Seda infot ei jagata mitte kellegi teisega.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Juurdepääs isikuandmetele on lisaks kliendi enda administraatori tasemega kasutajatele veel ainult Gridens Software OÜ töötajatel ja partnerfirma töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada süsteemi kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Gridens Software OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi tarkvara kasutajaliideses.

Kustutamine

Isikuandmete täielikuks kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.